Kostenlose Rechtsberatung


RATH & PARTNER - Rechtsanwälte

Dr. Gunther Ledolter

Brauquartier 3/I/Top7

8055 Graz

Tel.: +43 316 7085-25

Mail: law-office@rath-partner.at 


Dr. Gunther Ledolter (Rechtsanwaltskanzlei Rath & Partner) bietet den
Gratkorner Bürgern kostenlose Rechtsberatung an.
1. Obergeschoss, Besprechungszimmer

Wir bitten um Anmeldung bei Frau Artner.

  • Donnerstag, 27. Juli 2023 
  • Donnerstag, 31. August 2023
  • Donnerstag, 28. September 2023
  • Donnerstag, 19. Oktober 2023 
  • Donnerstag, 30. November 2023
  • Donnerstag, 21. Dezember 2023