Kostenlose Rechtsberatung


RATH & PARTNER - Rechtsanwälte

Dr. Gunther Ledolter

Brauquartier 3/I/Top7

8055 Graz

Tel.: +43 316 7085-25

Mail: law-office@rath-partner.at 


Dr. Gunther Ledolter (Rechtsanwaltskanzlei Rath & Partner) bietet den
Gratkorner Bürgern kostenlose Rechtsberatung an.
1. Obergeschoss, Besprechungszimmer

Wir bitten um Anmeldung bei Frau Artner.

 

  • Donnerstag, 28. Juli 2022
  • Donnerstag, 25. August 2022
  • Donnerstag, 29. September 2022
  • Donnerstag, 27. Oktober 2022
  • Donnerstag, 24. November 2022
  • Donnerstag, 15. Dezember 2022